Gamelist Review List Song List Watched Journals Forum IRC Gamelist Song List Review List Forum Articles IRC Log Out Add Game Edit Games Add Reviews Edit Reviews Add Songs Edit Songs Log Out Edit Games Edit Reviews Edit Songs Sign Up Log In My Journal My Game Journals Watched Journals All Journals Journal Settings All Journals About Us Staff FAQ
Castle Paradox
Title Bar
Log In Box
 
______  
[more]
    1) Moyos Theme by Obright
    2) Hydra Shrine by Obright
    3) Ode by Obright
    4) Hellas Theme by Obright
    5) Cave Dweller by Obright
Zander
Leo
Game is in demo stage
Download: 2.56 MB Updated Wed Feb 08, 2006 6:22 am
Total Download count: 629
Number of reviews: 0
Average Grade: N/A
Description [-]
This game is in Swedish! The english version is here: http://www.castleparadox.com/forum/gamelist-display.php?game=580

Detta är ett episkt rollspel om hur den lilla Gollinbon Lugo under en storm spolas iland på kontinenten Aladrias kust och blir inblandad i trollkarlars smutsiga affärer...
Just nu finns endast kapitel 1 klart men vi jobbar på det...
UPPDATERING 14/11
Allmänt bättre strider och en tomte i en stubbe.
NY UPPDATERIN 11/2
En massa fixade buggar, Lugo är bättre i början och ett helt nytt uppdrag.
Avnjutes bäst med ett nytt spel.
ÄNNU EN UPPDATERING 16/2
Mycket lättare strider. Snyggare vägar på världskartan.

Download Stats [+]All games, songs, and images © their respective owners.
Terms of Service
©2008 Castle Paradox